رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:08:21 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد آناتومی

نام و نام خانوادگی: سعیده تجلی نژاد

عنوان پایان نامه: بررسی اثر مکمل ویتامینDبر تغییرات بیانTLR4و فاکتور ترجمه  NF-κBدر خون بیماران سکته مغزی ایسکمیک

اساتید راهنما و مشاور: دکتر ابوالفضل اعظمی طامه، دکتر محمد علی اطلسی، دکتر ابراهیم کوچکی، دکتر حمیدرضا بنفشه

مکان و زمان ارایه پایان نامه: روز یکشنبه15/11/96،ساعت 12:30

چکیده پایانامه: پدیده التهابنقش اصلی را در مرگ نورونی پس از سکته در مناطق ایسکمی و نواحی اطراف آن ایفا می­کند.یکی از مهم ترین میانجی ها در بیشتر آبشارهای التهابی  در ایسکمی مغزی Toll-Like Receptors (TLR)می باشند و به عنوان یک فاکتور کلیدی در تحریک پاسخ های التهابی از طریق سیستم ایمنی اولیه شناخته شده اند.از بین TLRها،TLR4 به مقدار زیادی پس از ایسکمی بیان می شودو سر انجام باعث فعال شدن فاکتورهای ترجمه (NF-κB)nuclear factorBمی شوند. در این مطالعه تأثیرات کلسیتریول بر تغییرات بیانTLR4و فاکتور ترجمه  NF-κBدر خون بیماران سکته مغزی ایسکمی و بهبود علائم این بیماران بررسی شد. مطالعه حاضر بر روی 60 نفر در سه گروه ایسکمی، دارو و کنترل انجام گرفت.خون بیماران گروه ایسکمی و دارو در بدو ورود به اورژانس بیمارستان شهید بهشتی و 24 ساعت پس از شروع علایم گرفته شد. خون بیماران کنترل که مبتلا به سکته مغزی نبودند از آزمایشگاه همان بیمارستان تهیه شد. از پلاسمای خون بدو ورود بیماران ایسکمی و دارو برا اندازه گیری ویتامین D3استفاده شد. از تکنیک فلوسایتومتری و روش ریل تایم PCRبرای بررسی بیان گیرنده TLR4و NF-κBاستفادهشد. از روش MDA،TAC وNOبرای بررسی تست های آنتی اکسیدانی استفاده شد.بیان TLR4/NF-kβبعد از سکته مغزی ایسکمیک به طور معناداری افزایش یافت. تجویز کلسیتریول توانست بیان این عوامل دخیل درالتهاب را کاهش دهد (P <0.05). اما تجویز این دارو نتوانست تغییر معناداری بر روی فاکتورهای آنتی اکسی دانیTAC, NO وMDAدر پلاسمای خون بیماران ایجاد کند.

ساعت : 12:12 -  روز  : شنبه  - 14 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :240

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر