رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:14:58 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی

نام ونام خانوادگی: دکتر فروز فرزادنژاد                             

عنوان پایان نامه: بررسی سطح پلاسمایی و ادراری فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا با مراحل بیماری مزمن کلیوی دربیماران دیابت ملیتوس نوع دو

اساتید راهنما و مشاور: دکتر کمال اصالت منش-دکترعلیرضا سلیمانی-دکترحمیدرضا گیلاسی-زنده یاد دکترزهراچیت سازیان

مکان و زمان ارائه پایان نامه: 7/12/96  ساعت 12:30سالنطبیب

چکیده پایان نامه: 120 بیمار مبتلا به دیابت نوع دو وارد مطالعه شده و نسبت آلبومین به کراتینین و میزان فیلتراسیون گلومرولی سنجیده شد و براساس میزان فیلتراسیون گلومرولی به سه گروه تقسیم شدند وسطح سرمی و ادراری فکتور نکروز دهنده توموری آلفا توسط الیزا تعیین شد و طبق نتیجه بدست آمده بابالارفتن مرحله بیماری مزمن کلیوی سطح سرمی و ادراری فاکتور نکروزدهنده توموری آلفا افزایش می یابد وهمچنین سطح پلاسمایی و ادراری فاکتورنکروز دهنده توموری آلفا بایکدیگر ارتباط مستقیم و معنا داری دارند.

ساعت : 11:35 -  روز  : دو شنبه  - 9 /  11 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :234

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر