رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:13:47 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد انگل شناسی

عنوان پایان نامه: شناسایی مولکولی ایزوله­ های فاسیولا و دیکروسلیوم در نشخوارکنندگان استان مرکزی با استفاده از تکنیکPCR-RFLP  وHRM

 اساتید راهنما و مشاور: دکتر  محسن اربابی،دکتر حسین هوشیار، دکتر مهدی  دلاوری

مکان و زمان ارائه پایان نامه: دوشنبه مورخ 4/10/ 96  -  ساعت 11:30، سالن طبیب دانشکده پزشکی

چکیده پایان نامه:

با توجه به اهمیت پزشکی ، دامپزشکی و اقتصادی فاسیولیازیس و دیکروسلیازیس درایران،  مطالعه حاضر با هدف تشخیص و شناسایی ایزوله‌های گاو، گوسفند و بز فاسیولا و دیکروسلیوم جمع‌آوری‌شده از کشتارگاه اراک طی سال‌های 96- 1395 با استفاده از چهار روش مرفومتریک، PCR-RFLP، تعیین توالی و  HRMصورت گرفت. تحقیق نشان داد، آنالیز مرفومتریک در شناسایی اولیه دو گونه فاسیولا هپاتیکا از فاسیولا ژیگانتیکا و همچنین دیکروسلیوم دندریتیکوم از سایر گونه‌ها ابزار مناسبی است ولی برای تفکیک و شناسایی دقیق آنها باید از روش­های مولکولی استفاده گردد. مارکرهای ژنتیکی میتوکندریائی CO1وND1بخوبی قادر به تفکیک گونه­های فاسیولا از یکدیگر و همچنین شناسائی دیکروسلیوم در دام­های کشتارگاهی می­باشد. همچنین نشان داده شد، آنالیزHRMتکنیک حساس و قابل اعتمادی برای تفکیک گونه­های جنس فاسیولا از یکدیگر می­باشد. با توجه به محدودیت­های روش PCR-RFLPاستفاده از روش آنالیز HRMجهت تعیین ژنوتایپ های انگلی توصیه می­شود.

 

 

ساعت : 14:8 -  روز  : شنبه  - 2 /  10 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :213

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر