رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:16:05 AM 1397 / 10 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی

 

عنوان پایان نامه: پاسخ متابولیکی به مکمل کیوتن در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

 اساتید راهنما و مشاور: دکتر منصوره صمیمی ،دکتر ذات اله عاصمی ،دکتر فاطمه فروزانفرد دکتر حسین اکبری ،دکتر زهره طبسی، دکتر میترا بهرشی،دکتر حمید رضا گیلاسی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: چهارشنبه 29 / 9 / 96 ساعت 30: 12 سالن طبیب

چکیده پایان نامه:

خلاصه: بررسی تاثیر مکمل یاری کیوتن بر پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک

زمینه: اطلاعات مربوط به تاثیر مصرف مکمل کیوتن و اثر آن روی پروفایل متابولیک در افراد مبتلا به سندروم تخمدان پلی کیستیک بسیار کم می باشد.

هدف: این مطالعه به منظور ارزیابی اثرات مکمل یاری کیوتن بر پروفایل های متابولیک در زنان مبتلا به PCOSطراحی شده است.

مواد و روش ها: این مطالعه کارآزمایی بالینی کنترل شده-پلاسبو دو سوکور بر روی 60 زن مبتلا به PCOSو محدوده سنی 40-18 سال انجام شده است. شرکت کنندگان، بطور تصادفی برای دریافت 100 میلی گرم کیوتن (30=n) یا پلاسبو (30=n) روزانه برای 12 هفته تقسیم شدند. مارکرهای متابولیسم انسولین و پروفایل لیپیدی در ابتدا و 12 هفته بعد از مداخله اندازه گیری شدند. 

یافته ها: بعد از 12 هفته مداخله، مکمل یاری ترکیب کیوتن منجر به کاهش معنی دار قند خون ناشتا (51/0±24/0- در مقابل 44/0±1/0+  ، 04/0P=) انسولین سرمی (4/14±8/7- در مقابل µIU/ml/15±6/0+  ، 001/0P=)، مقاومت به انسولین (6/0±3/0- در مقابل 6/0±2/0+  ، 001/0P=) و یک افزایش معنی دار حساسیت به انسولین (009/0±006/0+ در مقابل 01/0±006/0-  ، 001/0P=) در مقایسه با پلاسبو شده است.، علاوه بر این منجر به کاهش معنی‌دار کلسترول توتال (7/18±6/4- در مقابل mg/dL6/19±1/7+،  02/0>P)، ، کلسترول LDL(6/15±1/6- در مقابل mg/dL19±6/5+،  01/0>P) در مقایسه با پلاسبو شده است ولی بر روی کلسترول HDLو تری گلیسرید اثری نداشت. بعد از تعدیل کردن یافته ها بر اساس پارامتر های بیوشیمیایی ، سن و BMI  تنها سطح LDLمعنی دار نشد و سایر یافته ها تغییری نکرد.همچنین مکمل یاری کیوتن منجر به کاهش معنی‌دار مارکر التهابی HS-CRP در مقایسه با پلاسبو شده ولی بر روی مارکر التهابیNOتاثیر معنی داری مشاهده نگردید.

نتیجه گیری: در مجموع، مصرف مکمل کیوتن 100 میلی گرم روزانه برای 12 هفته در زنان PCOSاثرات مفیدی بر روی متابولیسم گلوکز و سطح کلسترول توتال و LDLداشته است.

کلمات کلیدی:کیوتن، مکمل یاری، تخمدان پلی کیستیک، پروفایل های متابولیک و لیپیدی

 

ساعت : 12:14 -  روز  : شنبه  - 25 /  9 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :245

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر