رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:02:34 AM 1397 / 07 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه: نیازسنجی برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس دیدگاه پزشکان عمومی کاشان در خصوص علائم و نشانههای بیماریهای شایع و مهم در سال 1395

اساتید راهنما و مشاور: خانم دکتر زریچهر وکیلی ، خانم دکتر منصوره مومن هروی، آقای دکتر سید علیرضا مروجی

مکان و زمان ارائه پایان نامه: یکشنبه 19/9/96 ، ساعت 11:30 سالن طبیب

 

چکیده پایان نامه:

پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه یک ویژگی اساسی در آموزش پزشکی است. در این راستا، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه‌های پزشکان عمومی شهر کاشان در مورد حداقل‌های یادگیری پزشک عمومی براساس علایم، نشانهها و بیماری‌های شایع و مهم، انجام شد تا در بازنگری برنامه درسی بر مبنای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

روش‌ها:  این مطالعه مقطعی در سال 1395-1396 انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ای بود برگرفته از مطالعه ای که در مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده بود که با مرور مستندات، تجارب قبلی و مرور متون تدوین گردیده بود. جامعه پژوهش پزشکان عمومی شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود و نمونه گیری آسان انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی انجام شد.

نتایج:  در این مطالعه 100پرسش‌نامه‌ تحلیل شد. 48 % افراد مورد مطالعه زن و 35% به عنوان پزشک خانواده فعالیت داشتند. میانگین مواجهه و اهمیت نیاز به آموزش در دوره پزشک عمومی براساس طبقه بندی بیماری ها نشان داد که بیشترین میزان مواجهه پزشکان عمومی با مراقبت های بهداشتی(3.4) و بیماری های دستگاه تنفسی و سر و گردن(2.8)و بیماری های نوزادان و کودکان(2.7) و بیشترین نیاز آموزشی در زمینه روان پزشکی (3.7) ، مراقبت های بهداشتی(3.7) و بیماری های نوزادان و کودکان(3.6) بود.

نتیجه‌گیری: در میان نشانه ها، علایم و بیماری های مورد مطالعه، پزشکان عمومی به ترتیب با فشارخون بالا، سرماخوردگی، سردردها، دیابت ملیتوس، هیپرلیپیدمی، کم خونی/ کم خونی فقر آهن، رینیت آلرژیک، سرگیجه،اسهال و استفراغ حاد، تب حاد، بیشترین مواجهه را داشتند و فشارخون بالا، سرماخوردگی بالغین، سرماخوردگی کودکان، سردردها، دیابت ملیتوس جز 5 اولویت اول آموزشی قرار گرفت.

 

نام و نام خانوادگی: مینا اطهری زاده

 

عنوان پایان نامه: نیازسنجی برنامه درسی پزشکی عمومی بر اساس دیدگاه پزشکان عمومی کاشان در خصوص علائم و نشانههای بیماریهای شایع و مهم در سال 1395

 

اساتید راهنما و مشاور: خانم دکتر زریچهر وکیلی ، خانم دکتر منصوره مومن هروی، آقای دکتر سید علیرضا مروجی

 

مکان و زمان ارائه پایان نامه: یکشنبه 19/9/96 ، ساعت 11:30 سالن طبیب

 

چکیده پایان نامه:

پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه یک ویژگی اساسی در آموزش پزشکی است. در این راستا، این مطالعه با هدف تعیین دیدگاه‌های پزشکان عمومی شهر کاشان در مورد حداقل‌های یادگیری پزشک عمومی براساس علایم، نشانهها و بیماری‌های شایع و مهم، انجام شد تا در بازنگری برنامه درسی بر مبنای پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه مورد استفاده قرار گیرد.

روش‌ها:  این مطالعه مقطعی در سال 1395-1396 انجام شد. ابزار مطالعه پرسشنامه ای بود برگرفته از مطالعه ای که در مرکز مطالعات دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شده بود که با مرور مستندات، تجارب قبلی و مرور متون تدوین گردیده بود. جامعه پژوهش پزشکان عمومی شاغل در بخش‌های خصوصی و دولتی دانشگاه علوم پزشکی کاشان بود و نمونه گیری آسان انتخاب شد. تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آماری توصیفی انجام شد.

نتایج:  در این مطالعه 100 پرسش‌نامه‌ تحلیل شد. 48 % افراد مورد مطالعه زن و 35% به عنوان پزشک خانواده فعالیت داشتند. میانگین مواجهه و اهمیت نیاز به آموزش در دوره پزشک عمومی براساس طبقه بندی بیماری ها نشان داد که بیشترین میزان مواجهه پزشکان عمومی با مراقبت های بهداشتی(3.4) و بیماری های دستگاه تنفسی و سر و گردن(2.8) و بیماری های نوزادان و کودکان(2.7) و بیشترین نیاز آموزشی در زمینه روان پزشکی (3.7) ، مراقبت های بهداشتی(3.7) و بیماری های نوزادان و کودکان(3.6) بود.

نتیجه‌گیری : در میان نشانه ها، علایم و بیماری های مورد مطالعه، پزشکان عمومی به ترتیب با فشارخون بالا، سرماخوردگی، سردردها، دیابت ملیتوس، هیپرلیپیدمی، کم خونی/ کم خونی فقر آهن، رینیت آلرژیک، سرگیجه، اسهال و استفراغ حاد، تب حاد، بیشترین مواجهه را داشتند و فشارخون بالا، سرماخوردگی بالغین، سرماخوردگی کودکان، سردردها، دیابت ملیتوس جز 5 اولویت اول آموزشی قرار گرفت.

کلید واژه ها : نیاز سنجی، پزشک عمومی، نیازهای یادگیری.

ساعت : 14:23 -  روز  : سه شنبه  - 14 /  9 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :249

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر