رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:00:45 AM 1397 / 07 / 27
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه: بررسی میزان تغییرات عیوب انکساری و عمق اتاقک قدامی چشم پس از کپسولوتومی لیزری در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان متینی کاشان در سال 1395

اساتید راهنما: آقای دکتر حسن فرجی پور،آقای دکتر حمیدرضا صابری،  مهندس غلامعباس موسوی

 زمان و مکان :  شنبه 4/9/96 ساعت 12:30، سالن طبیب

چکیده: هدف از انجام مطالعه بررسی اثر کپسولوتومی لیزری یاگ بر پارامترهایی مانند عیوب انکساری و عمق اتاقک قدامی چشم در بیماران مبتلا به کدورت کپسول خلفی متعاقب جراحی کاتاراکت میباشد. بعد از انجام کپسولوتومی لیزری تغییرات معناداری از نظر آماری در عیوب انکساری بیماران و عمق اتاقک قدامی بیماران مشاهده شد. عمق اتاقک قدامی 23/0 میلیمتر طی 2ماه بصورت ادامه داری افزایش داشت .معادل کروی بیماران به سمت دوربینی سوق پیدا کرده و میانگین 32/0 دیوپتر طی 2ماه ادامه دار بیشتر شده است . همچنین قدرت انحنای قرنیه که با کراتومتری دستی اندازه گیری گردیده 127/0 دیوپتر پس از 2ماه افزایش داشت .

نتیجه گیری: به نظر میرسد انرژی لیزر یاگ حین عبور از قرنیه و عدسی میتواند تغییراتی از جمله عقب راندن لنز ایجاد کند که این موضوع میتواند موجب افزایش عمق اتاقک قدامی شده و رفرکشن بیمار را به سمت دوربینی سوق دهد.

ساعت : 13:30 -  روز  : سه شنبه  - 30 /  8 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :200

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر