رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:16:41 PM 1400 / 07 / 01
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه: بررسی تغییرات QTc Intervalنوار قلب بیماران مصرف کننده داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک

اساتید راهنما و مشاور: خانم دکتر قریشی، خانم دکتر رایگان، آقای دکتر گیلاسی، خانم دکتر عصاریان

مکان و زمان ارائه پایان نامه:  یکشنبه 16/7/1396، تالار طبیب دانشکده پزشکی

 چکیده پایان نامه: اختلال سایکوتیک یکی از شدیدترین عارضه های روانی است که توسط داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک وآتیپیک درمان می شود. تاثیرات داروهای آنتی سایکوتیک بر روی عملکرد قلب پیچیده می باشد و در برخی مطالعات سبب افزایش فاصله QTو درنتیجه افزایش خطر بروز آریتمی تورساد دپوینت شده است. با توجه به اهمیت موضوع بر آن شدیم طی یک مطالعه کوهورت گذشته نگر نوار قلب بیمارانی که در شش ماهه نخست سال 95 با تشخیص اختلالات سایکوتیک در بیمارستان کارگرنژاد کاشان بستری شده و تحت درمان با داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک با دوز درمانی قرار گرفته اند مورد بررسی قرار گرفته و فاصله QTو اطلاعات دموگرافیک بیماران مورد آنالیز قرار گرفت.

نوار قلب 224 بیمار مورد مطالعه قرار گرفت که بیماران به دو گروه 112 نفره مصرف کننده داروهای آنتی سایکوتیک تیپیک و آتیپیک تقسیم شدند.

از 224 بیمار مورد مطالعه 105 نفر زن و 119نفر زن بودند. میانگین سن بیماران 71/38 و میانگین فاصله QT89/438 بود.فاصله QTبا سن، جنس و نوع داروی مصرفی و مدت مصرف دارو اختلاف آماری معنی داری نداشت. ‍‍تمامی مقادیر QTمورد بررسی، در محدوده نرمال قرار داشتند.

در بین داروهای آتیپیک الانزاپین بیشترین میزان QTرا دارا بود.

ساعت : 13:48 -  روز  : چهار شنبه  - 12 /  7 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :683

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر