رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:31:09 AM 1397 / 07 / 03
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد علوم تشریح

عنوان پایان نامهمطالعه اثر حفاظتی بربرین بر پارامترهای اسپرمی، سطح آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن و پروتئین های GDNF و C-Ret در واریکوسل تجربی

مکان ارائه پایان نامه: دانشکده پزشکی- تالار تریتا 

زمان ارائه پایان نامه: :چهارشنبه 96/6/29 ساعت 13:30

چکیده:

وارﯾﮑﻮﺳﻞ ﯾﮏ ﻧﺎﻫﻨﺠﺎری ﻋﺮوﻗﯽ در ﺳﯿﺴﺘﻢ ورﯾﺪی ﺑﯿﻀﻪ است که در 10-20٪جمعیت کل مردان دیده می شود. واریکوسل در 40-35٪از مردان با مشکلات ناباروری اولیه و در 80٪مردان با مشکلات ناباروری ثانویه مشاهده می شود. واریکوسل باعث اختلالاتی در تعداد اسپرم، تحرک اسپرم، مورفولوژی اسپرم و قابلیت زنده مانی اسپرم می شود. آسیب به  DNAاسپرم در واریکوسل افزایش می یابد. دسته ای از ژن ها در فرآیند اسپرماتوژنز به صورت آبشارگونه نقش دارند.از جمله ژن های  GDNFوC-Ret  که در فرآیندSelf-Renewal  در اسپرماتوژنز نقش دارند. همچنین واریکوسل با سطح بالای ROS در اﺳﭙﺮم و ﮐﺎﻫﺶ ﻇﺮﻓﯿﺖ آﻧﺘﯽ اﮐﺴﯿﺪاﻧﯽ ﻣﺎﯾﻊ ﻣﻨﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ. در این مطالعه از مدل واریکوسل در رت استفاده گردید و پارامترهای استرمی و آنزیم های آنتی اکسیدانی و بیان ژن و پروتئین های GDNFو C-Retبدنبال استفاده از بربرین که یک ماده آنتی اکسیدان است، سنجیده شد.

بر اساس یافته های ما، بربرین به واﺳﻄﻪ ی خاصیت آنتی اکسیدانی خود با افزایش پارامترهای اسپرمی وکاهش آسیب DNA اسپرم و هم چنین افزایش آنزیم های آنتی اکسیدانی، اثرات مخرب واریکوسل را کاهش می دهد.از طرفی بربرین با فزایش بیان GDNFو C-Retباعث بهبود و تسریع فرآیند Self Renewal  در اسپرماتوژنز می شود.

 

ساعت : 14:12 -  روز  : دو شنبه  - 27 /  6 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :235

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر