رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:40:42 AM 1397 / 04 / 30
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

فاع از پایان نامه دکترای عمومی

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه : بررسی نمره فرامینگهام در بیماران دیابنتی تیپ دو تحت پوشش مرکز دیابت شهرستان کاشان در سال های 91-92

اساتید راهنما و مشاور: دکتر فریبا رایگان، دکتر نسرین قدک کار، دکتر مجتبی صحت

مکان ارائه:سالن طبیب دانشکده پزشکی

زمان ارائه: شنبه، مورخ 21/5/96  ساعت 12

نتیجه گیری: 

در این مطالعه که با هدف بررسی میزان خطر بروز بیماری قلبی-عروقی بر اساس نمره فرامینگهام در بیماران دیابتی تیپ دو و سنجش ارتباط آن با سیار عوامل خطر طراحی شده است، 515 نفر از بیماران مبتلا به دیابت تیپ دو فاقد بیماری قلبی-عروقی وارد مطالعه شده و اطالعات مربوط به عوامل خطر برای هر یک جمع آوری گردید.

خطر 10 ساله بروز بیماری قلبی-عروقی در نمونه مورد مطالعه 10 ±92/16% بود که در مردان بیشتر از نان بود. بین خطر 10 ساله فرامینگهام و برخی عوامل خطر از جمله نمایه توده بدنی، نسبت‌تری گلیسیرید به HDL، سطح LDL، مقدار HbA1C، شدت آلبومینوری و شدت رتینوپاتی رابطه معنی دار مستقل از سن و جنس وجود دارد ولی با دیگر متغیرها ارتباطی دیده نشد.

بنابر نمره فرامینگهام، جمعیت بیماران دیابتی کاشتن، خصوصاً مردان، دارای خطر بالای بروز بیماری قلبی-عروقی هستند؛ لذا برای تخمین خطر واقعی، انجام مطالعات آینده نگر توصیه می‌شود.

ساعت : 12:53 -  روز  : سه شنبه  - 17 /  5 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :319

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر