رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:44:07 PM 1397 / 03 / 29
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی


عنوان پایان : بررسی پیامدهای بیماران ترومای بلانت شکمی مراجعه کننده به بیمارستان شهید بهشتی کاشان در سال 1395با توجه به یافته های سی تی اسکن و یافته های حین عمل جراحی 

استاد راهنما: دکترعبدالحسین داوود آبادی - دکتراسماعیل عبدالرحیم کاشی

                                                         زمان ارائه  :دو شنبه  4/2/95ساعت 12
                                             
                                                             مکان ارائه  : سالن طبیب

نتیجه : دراین مطالعه باتوجه به ارزش تشخیصی عائم بالینی که قابل مقایسه باارزش سی تی اسکن دربیماران ترومایی

میباشدوباتوجه به هزینه های زیادسی تی اسکن وآثارمخرب آن روی افرادمیتوان نتیجه گرفت دربیماران با

علائم بالینی مثبت لزومی به انجام سی تی اسکن نبوده وزمانی که جراح درعلائم بالینی  مشکوک باشدمیتوان از

سی تی اسکن درکنارعلائم بالینی کمک گرفت واین هزینه زیادواثرات آنراازسیستم بهداشت ودرمان حذف

کرد.

 

 

ساعت : 8:25 -  روز  : دو شنبه  - 4 /  2 / 1396 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :332

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر