رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:51:20 AM 1397 / 04 / 02
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

نوان پایان :  بررسی ارتباط وزن تولد نوزادان و سطح سلامت روان مادران باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر کاشان

استاد راهنما: دکتر سید علیرضا مروجی - دکتر زهرا سپهرمنش

استاد مشاور:دکتر مجتبی صحت

 زمان ارائه  :دو شنبه 23/12/95ساعت 30/12
                                             
مکان ارائه  : سالن سینا

نتیجه: نتایج مطالعه نشان داد که میانگین وزن تولد نوزادان در مادران دارای اختلال سلامت روان بالاتر از نوزادانی است که از مادران بدون اختلال سلامت روان متولد شده اند. اما با توجه به مقدار P.Valueمیبینیم که در سطح معنا داری αاختلاف معناداری بین وزن نوزادان مادران دارای اختلال سلامت روان و وزن نوزادان مادران بدون اختلال سلامت روان وجود ندارد. همچنین میانگین وزن تولد نوزادان دو گروه در محدوده وزن طبیعی میباشد. نتایج مطالعه نشان داد که رابطه ی معنا داری بین وضعیت اختلال روان و وزن تولد نوزتدان وجود ندارد اما در این میان بین وضعیت عملکرد اجتماعی ,اضطراب و افسردگی با وزن تولد نوزادان ارتباط معنادار وجود داشت.همچنین مادرانی که رتبه بارداری اول و سوم داشتند هنگام حاملگی سن زیر 21 سال داشتند و بین سنین 21 تا 23 سال ازدواج کرده بودند ,در این مادران وضعیت سلامت روان و وزن تولد نوزادان ارتباط معنا دار داشت.

:

 

ساعت : 9:36 -  روز  : سه شنبه  - 17 /  12 / 1395 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :354

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر