رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:24:53 PM 1397 / 03 / 05
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

              عنوان پایان :مقایسه سطح سرمی اسید اوریک و HSCRPدر بیماران  Stemiبا بیمارانNsteacs                                           

استاد راهنما
: خانم دکتر بتول زمانی - آقای دکتر الهیار گلابچی

استاد مشاور : آقای دکتر مجتبی صحت

                                                     زمان ارائه  : دوشنبه 25/11/95ساعت 30/12 
                                             
                                                     مکان ارائه  : سالن تریتا

نتیجه: این مطالعه به صورت مورد شاهدی جهت مقایسه ی سطح سرمی اسیداوریک وپروتئین واکنشی باحساسیت بالادر بیمارانhs-CRP ST elevation myocardial infarction ) STEMI   بابیماران( non ST elevation acutecoronary syndrome)NSTEACSانجام شد تعداد نمونه ها در هر گروه 70 نفر بود و نتیجه ‍پژوهش نشان داد که میزان سرمی اسیداوریک و  ( hs-CRP)  به طور معنی داری درSTEMI  بیشترمیباشداز    NSTEACS

ساعت : 12:45 -  روز  : شنبه  - 23 /  11 / 1395 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :383

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر