رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:26:59 PM 1397 / 03 / 05
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

عنوان پایان نامه : بررسی شیوع ژن qnrB،rmtB و blaVIM-1   در نمونه های مقاوم سودوموناس و استافیلوکک  جمع آوری شده از متروی تهران در سال 1394

استاد راهنما : آقای دکتر محمود صفاری

                         استاد مشاور : دکتر جلیل فلاح

                         زمان ارائه  : سه شنبه 30/10/95ساعت 30/12 
                                             
                         مکان ارائه  : سالن طبیب

نتیجه:  مطالعه سویه های مقاوم در مراکز عمومی به منظور ارزیابی مسیرهای گسترش مقاومت اهمیت ویژه ای دارد، از این رو در این تحقیق به بررسی باکتریهای مقاوم در متروی تهران پرداخته شد. هوا و سطوح محیطی مورد بررسی قرار گرفتند و مقاومت آنتی بیوتیکی و ژنهای مقاومت در ایزوله ها تعیین شدند. آلودگی باکتریایی در نواحی شمالی تهران کمتر مشاهده شدند در حالی که سویه های مقاوم در این ناحیه بسیار بیشتر از دیگر مناطق تهران بود. باکتریهای مقاوم به آنتی بیوتیک خصوصا در ایستگاههای نزدیک بیمارستان بیشتر مشاهده شدند و این نشان دهنده اهمیت مراکز کلینیکی در گسترش سویه های مقاوم است. بررسی و ارزیابی متناوب سویه های مقاوم در مترو یک ضرورت می باشد بنابراین توصیه می شود توالی و نحوه ضد عفونی سطوح واگن ها و ایستگاههای مترو در کنار تهویه مناسب در تمامی ایستگاهها باید بر  اساس بار میکروبی مشخص شود و دستورالعملهای اجرایی در بخشهای مختلف به صورت اختصاصی تدوین گردد.

ساعت : 10:6 -  روز  : شنبه  - 9 /  11 / 1395 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :336

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر