رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:36:37 AM 1398 / 12 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه :  ارزیابی میزان افسردگی و اضطراب در افراد دارا یاضافه وزن مراجعه کننده به کلینیک دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 94

اساتید راهنما : خانم دکتر زهرا سپهر منش

اساتید مشاور : آقای دکتر سید علیرضا مروجی - آقای دکتر ذات اله عاصمی

                                                              زمان ارائه  :دوشنبه16/9/94  ساعت 30/12 
                                                       
                                                              مکان ارائه  : مرکز مهارتهای بالینی
نتیجه:  

چاقی و مشکلات ناشی از آن هزینه های زیادی به جوامع تحمیل میکند.افسردگی یکی از شایع ترین بیماری های روانی است که با کاهش انرژی و علاقه،احساس گناه ،اشکال در تمرکز، بی اشتهایی،افکار مرگ و خودکشی همراه است وباعث  افت فعالیت در زمینه شغلی،روابط اجتماعی و بین فردی می شود.چاقی و افسردگی دو مشکل مهم در سلامت جامعه محسوب میشوند که هردو باعث افزایش ریسک عوارض جانبی همچون دیابت،بیماری های قلبی عروقی و..میشوند.این مطالعه مقطعی با هدف بررسی مشکلات روانپزشکی همچون افسردگی  واضطراب درافراد دارای اضافه وزن  مراجعه کننده به کلینیک  تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان  در سال 1394انجام شد.

با مراجعه به کلینیک تغذیه دانشگاه علوم پزشکی کاشان تعداد160  نفر از افراد دارای اضافه وزن (BMIبالای 25و زیر 30) به طور تصادفی انتخاب شدند و پرسش نامه افسردگی بک واضطراب بک  برای نمونه ها تکمیل شد. افرادی که افسردگی تحت درمان داشتند از مطالعه حذف شدند.

در مطالعه حاضر از بین 160نفر از افراد دارای اضافه وزن 8.8درصد درجاتی از افسردگی  و 63.1درصد درجاتی از اضطراب را داشتند.یافته های پژوهش نشان داد، شیوع اضطراب در افراد دارای اضافه وزن بالا می باشد.البته این موضوع میتواند نشان دهنده افزایش پرخوری بدنبال اضطراب باشد که نهایتا منجر به اضافه وزن می شود.ولی شیوع افسردگی در افراد دارای اضافه وزن نسبت به سایرین نه تنها بالاتر نبود بلکه نسبت به شیوع کلی در جامعه پایین تر بود.همچنین بین متغیر های نظیر سن، جنس، تاهل، شغل، شاخص توده بدنی و سطح تحصیلات با میزان افسردگی و اضطراب افراد دارای اضافه وزن رابطه معناداری مشاهده نگردید. همچنینمشاهده شد بین بروز هم زمان افسردگی و اضطراب در بین افراد مورد مطالعه رابطه معنادار وجود دارد.

ساعت : 8:45 -  روز  : یکشنبه  - 15 /  9 / 1394 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :527

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر