رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:15:07 AM 1398 / 12 / 06
 
تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی

عنوان پایان نامه :  مقایسه سطح سرمی ویتامین Dدر کودکان مبتلا به پنومونی با کودکان سالم

اساتید راهنما : آقای دکتر محمدرضا  شریف - آقای دکتر علیرضا شریف

اساتید مشاور : آقای دکتر منصور سیاح

                                                 زمان ارائه  : سه شنبه26/8/94      
                                                       
                                                 مکان ارائه  : مرکز مهارتهای بالینی
 

نتیجه :

ﻋﻔﻮﻧﺖ­ﻫﺎی ﺣﺎد ﺗﻨﻔﺴﯽ، ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﺑﯿﻤﺎری­ﻫﺎﻣﺜلﺳﺮﻣﺎ­ﺧﻮردﮔﯽ،ﻋﻔﻮﻧﺖ گلو، ﻟﻮزه، آﻧﻔـﻠﻮﻧﺰا و ﺑﯿﻤـﺎری ﻣﺠــﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺤﺘـﺎﻧﯽ را ﺷﺎﻣـﻞﻣﯽ­ﺷﻮﻧﺪ. از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ، ﻋﻔﻮﻧﺖ­ﻫﺎی ﺣﺎد ﻣﺠﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﺗﺤﺘﺎﻧﯽ را می­توان ﺑﻪ دو ﺑﯿﻤﺎری ﻋﻤﺪه ﺑﺮﻧﺸﯿﻮﻟﯿﺖ و ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻧﻤﻮد.

.به التهاب و عفونت ریه پنومونی می­گویند. که دارای علایم تب و سرفه و تنفس تند می­باشد.پنومونی یک علت منجر به مرگ کودکان در سراسر جهان است و نیز یکی از شایع ترین دلایل بستری شدن و پذیرش ICUدر کودکان می­باشد. کمبود ریز مغذی­ها ممکن است ریسک پنومونی را افزایش دهد، یکی از این ریز مغذی ها ویتامینDمی­باشد.

این پژوهش سطح ویتامین D50 کودک سالم و 50 کودک مبتلا به عفونت حاد دستگاه تنفسی تحتانی(پنومونی یا عفونت ریه)، که سن1 تا 5 سال داشتند را اندازه گیری و با هم مقایسه کرد. میانگین ویتامین Dدر کودکان مبتلا به پنومونی کمتر از کودکان سالم بود. از این پژوهش می­توان نتیجه گرفت، کمبود ویتامین D  می تواند یکی از علل مستعد کننده­ی کودکان برای ابتلا به پنومونی باشد.

 

ساعت : 12:38 -  روز  : دو شنبه  - 25 /  8 / 1394 /  شماره خبر : 32 / تعداد نمايش :576

درج نظر بینندگان نظرات کاربران فایل مرتبط
  درج نظر بينندگان خبر :

نام:   
ایمیل:  
نظر:    

  نظرات كاربران:


   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر