رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:45:21 AM 1397 / 04 / 02
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 1 از 40   تعداد اخبار اين گروه خبري: 396
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه بهزادی...

1397 / 03 / 20 -16:57


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مرجان جعفری...

1397 / 03 / 19 -14:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علی شاه زیدی ....

1397 / 03 / 19 -14:17


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر لیلی مهرزاد ...

1397 / 03 / 10 -10:54


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر حامد پهلوانی ....

1397 / 03 / 10 -10:48


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر سید رضا موسوی ....

1397 / 03 / 10 -10:19


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی داخلی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر ژاله دهقانی...

1397 / 03 / 09 -14:27


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی جراحی عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا کلانی....

1397 / 03 / 05 -14:30


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی اطفال
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مینا غفاری...

1397 / 03 / 03 -11:52


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی بیهوشی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر احمد حداد ....

1397 / 03 / 01 -14:17

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر