رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:34:26 AM 1397 / 05 / 27
 
RSS تاریخ دفاع پایان نامه های دانشجویان
صفحه 1 از 41   تعداد اخبار اين گروه خبري: 408
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  

دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر داود قاراخانی ده سرخی ....

1397 / 05 / 16 -11:58


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر شیما السادات حسنی ...

1397 / 05 / 13 -9:24


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر نیلوفر قاسمی ...

1397 / 05 / 10 -12:10


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مهرانگیز دادخواه ...

1397 / 05 / 10 -11:28


دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد میکروب شناسی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر اعظم شیر علی نژاد...

1397 / 05 / 08 -13:29


دفاع از پایان نامه دکترای تخصصی روان پزشکی
دفاع از پایان نامه آقای دکتر علیرضا متشکر آرانی ....

1397 / 05 / 03 -9:33


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر عزیزه ملاحسینی...

1397 / 05 / 02 -11:17


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر مائده اخوان صفایی ...

1397 / 04 / 17 -12:7


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه خانم دکتر فاطمه محمودی...

1397 / 04 / 12 -14:18


دفاع از پایان نامه دکترای عمومی
دفاع از پایان نامه آقای دکترشایان شیخ صراف ....

1397 / 04 / 10 -14:20

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر