رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:34:46 AM 1401 / 04 / 07
 

 

 

       معاون اجرایی دانشکده پزشکی: دکتر احمد پیروزمند

        

 

                                           
  • رشته تحصیلی: ویروس شناسی بالینی
  • مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی
  • پست الکترونیکی: Apiroozmand@kaums.ac.ir
  • رزومه

           

 


 

         شرح وظایف :
 

1. تدوین برنامه عملیاتی به صورت سالانه

2. پیش بینی اعتبارات لازم و تنظیم بودجه سالانه دانشکده

3.  مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرد دانشکده

4. نظارت و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

5. انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

6. پیش بینی نیازهای دانشکده از نظر وسایل و ملزومات اداری و فنی و تعیین هزینه آنها

7.  انجام ارزشیابی سالانه و امور آموزش ضمن خدمت پرسنل

8. شرکت در کمیسیونها ، سمینارها و جلسات مختلف و تهیه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق


                      

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

  آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر