رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:42:37 PM 1401 / 11 / 15
 

 

           معاون اجرایی دانشکده پزشکی: دکتر محمدحسین زیلوچی

        
                           

رشته تحصیلی: سیاستگذاری سلامت

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی

مرتبه علمی: استادیار

آدرس پست الکترونیکی: ziloochi_mh@kaums.ac.ir

رزومه

       

 

       شرح وظایف:

 تدوین برنامه عملیاتی به صورت سالانه

تنظیم و اجرای صحیح آئین نامه ها و مقررات اداری و مالی و دستور العمل ها و ضوابط

 انجام تدابیر لازم به منظور پیشرفت و بهبود روشها و امور جاری دانشکده

 پیش بینی و تنظیم اعتبارات سالانه موردنیاز دانشکده

نظارت بر حسن اجرای خدمات عمومی دانشکده

 مستندسازی و تهیه گزارش های آماری از عملکرد دانشکده


          تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444-031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

  آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر