رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:32:25 PM 1398 / 12 / 03
 


                                                        طرح دروس مقطع فیزیوپاتولوژی

 

   طرح درس اعصاب

   طرح درس داخلی

   طرح درس پزشکی اجتماعی  

   طرح درس پاتولوژی

   طرح درس جراحی عمومی

    طرح درس جراحی تخصصی

   طرح درس فارماکولوژی

    طرح درس اطفال

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر