رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:36:10 PM 1400 / 07 / 01
 

 

    معاون آموزش علوم بالینی : دکتر عباس ارج

                  رشته تحصیلی : فوق تخصص گوارش 

                  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت                                                              

       مرتبه علمی : دانشیار                          

       آدرس پست الکترونیکی : arj_a@kaums.ac.ir

       رزومه

     شرح وظایف :

  1. مسئول اصلی آموزش بالینی پزشکی عمومی
  2. عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه
  3. عضو شورای پژوهشی و نظارت بر پایان نامه های کارورزان
  4. نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها
  5. مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی
  6. ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان , اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO
  7. تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها
  8. برگزاری جلسات مدیران گروههای آموزشی به صورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی
  9. برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها به صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه در اموزش بالینی

 

                      

 تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

 

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

  

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر