رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:35:32 AM 1397 / 02 / 05
 

 

    معاون آموزش علوم بالینی : دکتر عباس ارج       

                  رشته تحصیلی : فوق تخصص گوارش 

                  نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت                                                              

       مرتبه علمی : دانشیار

       آدرس پست الکترونیکی : arj_a@kaums.ac.ir

       رزومه

     شرح وظایف :

                  مسئول اصلی آموزش بالینی پزشکی عمومی

                  عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه

                  عضو شورای پژوهشی و نظارت بر پایان نامه های کارورزان

                  نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها

                  مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

                  ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان , اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO

                  تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

                  برگزاری جلسات مدیران گروههای آموزشی به صورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

                  برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها به صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه در اموزش بالینی

 

                      

 تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

 

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

  

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر