رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:47:46 PM 1401 / 11 / 15
 

 

        معاون آموزش علوم بالینی : دکتر منصوره مومن هروی

رشته تحصیلی: تخصص 

مدرک تحصیلی: عفونی

نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت  

مرتبه علمی : استاد

آدرس پست الکترونیکی : momenheravi_m@kaums.ac.ir

رزومه

 

          شرح وظایف :

نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه های آموزشی

نظارت بر عملکرد آموزشی دانشجویان مقطع دستیاری در بیمارستان های تابعه

ارزیابی و نظارت بر حسن انجام برنامه های آموزشی ارائه شده توسط مدیران گروه های آموزشی علوم بالینی

احتمام جدی در بهبود کیفیت آموزشی و ارائه راهکار و پیشنهادات لازم در این زمینه

برگزاری جلسات مستمر با حضور دستیاران و معاونین آموزشی بیمارستنان ها جهت ارتقاء و اصلاح فرآیندهای آموزشی

نظارت بر اجرای هر چه بهتر سامانه Log Book دستیاران

آماده سازی و توانمندسازی پذیرش دستیار در رشته های واجد زیرساخت


      تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444- 031

داخلی دفتر ریاست دانشکده پزشکی: 3526

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

  

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر