رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:37:55 AM 1401 / 04 / 07
 

 

        معاون آموزش علوم بالینی : دکتر عباس ارج

               رشته تحصیلی : فوق تخصص گوارش 

                نوع استخدام : هیات علمی رسمی تمام وقت  

               مرتبه علمی : دانشیار                          

              آدرس پست الکترونیکی : arj_a@kaums.ac.ir

                        رزومه

          شرح وظایف :

 مسئول اصلی آموزش بالینی پزشکی عمومی

عضو شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه

عضو شورای پژوهشی و نظارت بر پایان نامه های کارورزان

نظارت دقیق در اجرای صحیح مقررات و آئین نامه ها

مطالعه و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی و تنظیم برنامه های درسی و امتحانی

ارزیابی عملکرد آموزشی دانشجویان , اساتید و کارشناسان آموزشی با همکاری مرکز EDO

تهیه و پیشنهاد آئین نامه های مختلف آموزشی با همکاری مسئولین ذیربط و نظارت بر حسن اجرای آنها

برگزاری جلسات مدیران گروههای آموزشی به صورت منظم و ایجاد تصمیمات در مورد مسائل مطروحه آموزش بالینی

برگزاری جلسات معاونین آموزشی بیمارستانها به صورت منظم و اتخاذ تصمیمات در مورد مسائل مطروحه در اموزش بالینی

 

      تماس:

تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

داخلی دفتر ریاست دانشکده پزشکی: 3526

آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

  

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر