رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:10:14 PM 1397 / 04 / 30
 


گروه تغذیه

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

 رسالت گروه :

ما در گروه تغذیه با هدف پرورش نیروی انسانی توانمند در عرصه های آموزشی - پژوهشی و اجرائی و با استفاده از آخرین یافته های علمی و مفاهیم کاربردیدر صدد نیل به اهداف کلی زیر هستیم :

 • تربیت نیروی متخصص در سطوح کارشناسی رشته تغذیه
 • طراحی و اجرای پژوهشهای مرتبط با حوزه تغذیه جامعه و انتشار نتایج حاصله در مجلات معتبر
 • تهیه طرح درس(Course Plan) برای تمام دروس مربوطه در مقاطع مختلف جهت آموزش موثر
 • آموزش و راهنمایی دانشجویان جهت انجام پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری
 •  برگزاری کارگاههای آموزشی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان جهت به روز شدن اطلاعات ایشان
 • برنامه ریزی و ایجاد زیر ساخت های سخت افزاری  و نرم افزاری جهت پذیرش دانشجو در سطح فوق لیسانس وPhD  تغذیه و ایمنی مواد غذایی
 • بسترسازی، برنامه‌ریزی، حمایت، هدایت و ارائه آموزشهای مستمر  تغذیه و طب سنتی در سطوح مختلف
 • انجام دادن تحقیقات توسعه‌ای و کاربردی تغذیه و مکتب طب سنتی ایران
 • اجرای دوره‌های رسمی آموزشهای علمی ـ کاربردی مطابق ضوابط و مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه تغذیه و طب سنتی ایران
 • ـ بستر سازی و نهادینه کردن ارائه خدمات بویژه در امر  سلامت(بهداشت و پیشگیری) بر مبنای تغذیه صحیح و آموزه های طب سنتی ایران در شبکه‌ها و مراکز بهداشتی درمانی
 • ارایه اطلاعات صحیح و مستدل مبتنی بر شواهد در موردتغذیه و طب سنتی ایران
 • تلاش در جهت بهبود اطلاع‌رسانی صحیح و مؤثر در زمینه طب مکمل
 • تشکیل کارگروه طب سنتی ایران در جهت آموزش، پژوهش و تحقیقات هدفمند در حیطه طب سنتی ایران و طب مکمل

  مشخصـات گروه :
 

  سال تشکیل گروه :  1391

  مدیرگروه : دکتر محسن تقی زاده

  محل فعالیت : دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده پزشکی

  آدرس پستی : کاشان - بلوار قطب راوندی – دانشکده پزشکی - طبقه زیر زمین - گروه تغذیه

  تلفن دفتر گروه : 25-55540021 –031 داخلی 712

  

اعضاء گروه  :
 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

مرتبه علمی

وضعیت استخدامی

سمت اجرایی

1

دکتر محسن تقی زاده

PhDتغذیه

دانشیار

رسمی

مدیر گروه

2

دکتر ذات ا... عاصمی

PhDتغذیه

استادیار

رسمی

-

3

دکتر رضا شرافتی چالشتری

PhDبهداشت مواد غذایی

استادیار

تعهدات

مسئول آزمایشگاه کنترل غذا

4

دکتر نسرین شریفی

PhDتغذیه

استادیار

تعهدات

-

5

دکتر مهدی برهانی

PhDطب سنتی

استادیار

تعهدات

-

  
کارشناس گروه   :

 

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

وضعیت استخدامی

فاطمه هاشم دخت دباغ

کارشناس تغذیه

طرحی

 

  فراگیران گروه  :

 دانشجویان تغذیه، پزشکی، دندانپزشکی، پرستاری، مامایی، بهداشت عمومی  وبهداشت محیط

                                                                                                                                                              تاریخ آخرین ویرایش :2/11/95


 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر