رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

1:20:27 PM 1399 / 03 / 17
 

                              
اعضای گروه  تغذیه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی                                         

              
  
        
  مدیر گروه  :  دکتر محسن تقی زاده

 

   دکتر محسن تقی زاده
دکترای تخصصی تغذیه
 رتبه علمی: دانشیار

cv

 


دکتر ذات اله عاصمی
دکترای تخصصی تغذیه
رتبه علمی:استادیار

cv


دکتر رضا شرافتی چالشتری
دکترای تخصصی تغذیه
رتبه علمی: استادیار

cv

 


دکتر نسرین شریفی
دکترای تخصصی تغذیه
مرتبه علمی : استادیار

cv

 


دکتر مهدی برهانی
متخصص طب سنتی
رتبه علمی :استادیار

cv

 


 

فاطمه هاشم دخت دباغ
کارشناس گروه

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر