رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:05:42 PM 1399 / 09 / 07
 

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای ابراهیم مرادی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                

 

شرح وظایف:

1-    بررسی کارنامه دانشجویان و تطبیق ریز نمرات دریافتی با نمرات ثبت شده در کارنامه

2-    بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

3-    پاسخ گویی به دانشجویان به منظور صدور گواهی های درخواستی

4-    برنامه ریزی جهت حضور کارورزان در بخش

5-    ثبت نام از دانشجویان کارشناسی ارشد و Ph.Dو انجام امور آموزشی مربوطه

6-     برنامه ریزی در خصوص برگزاری امتحانات مربوطه

7-    ثبت نمرات دانشجویان در برنامه سماء

8-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

آیین نامه کارشناسی ارشد

       

کارشناسی ارشد آناتومی

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

کارشناسی ارشد انگل شناسی

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

  • سرفصل های آموزشی

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

کارشناسی ارشد علوم تغذیه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نکته مهم: مدت زمان کارشناسی ارشد 3 سال +یک ترم ارفاقی و حضور تمام وقت دانشجو الزامی است.
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر