رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:41:55 PM 1397 / 04 / 30
 

کارشناسی ارشد

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای ابراهیم مرادی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3570                                

 

  آیین نامه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد آناتومی

 

کارشناسی ارشد میکروب شناسی

 

کارشناسی ارشد انگل شناسی

 

کارشناسی ارشد فیزیولوژی

 

کارشناسی ارشد بیوشیمی بالینی

 

کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی

 

کارشناسی ارشد علوم تغذیه


 نکته مهم: مدت زمان کارشناسی ارشد 3 سال +یک ترم ارفاقی و حضور تمام وقت دانشجو الزامی است.

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر