رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:40:41 PM 1401 / 11 / 15
 

لینکهای مفید


 

 

 www.inlm.org

 
                                  
www.pubmed.gov
 
 
 
www.uptodate.com
 
 
 
www.magiran.com
 
 
 
www.medlib.ch
 
 
 
www.sid.ir
 
 
 
www.iranmedex.com

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر