رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:37:16 AM 1397 / 04 / 30
 

                                                                          هشت بهشت 
     چرا باید مادران را عاشقانه دوست داشت


      یک هدیه برای پدر


       تلاش کنیم


      دخترک چسب فروش  


      زندگی پاک


      روزی که خواهد آمد      هدیه


     یک دوست همیشه دوست است

 

       قدر داشته هایمان را بدانیم

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر