رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:50:23 AM 1397 / 04 / 02
 

 

کارشناسی علوم تغذیه
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                
   

 

  

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

برنامه امتحانات در نیمسال دوم سال تحصیلی 97/96

دفترچه راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی تغذیه

سرفصل دروس

لیست دروس

آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته تغذیه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر