رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:44:56 AM 1401 / 04 / 07
 

کارشناس آموزشی: خانم زهرا رضایی

شماره تماس: 25-55589021 داخلی 3564                                                

 

شرح وظایف:

1-  برنامه ریزی و نظارت بر اجرای کلاس ها و کارآموزی های دانشجویان کارشناسی تغذیه

2- پیگیری تهیه و تنظیم برنامه هفتگی و امتحانات پایان ترم دانشجویان کارشناسی تغذیه

3- برگزاری امتحانات پایان ترم مقطع کارشناسی و حضور و غیاب دانشجویان کارشناسی تغذیه

4- پیگیری و انعکاس وضعیت تحصیلی دانشجویان به مراجع ذیصلاح طبق مقررات

5- انجام مکاتبات مربوط به انتقالی، مهمانی، گواهی اشتغال به تحصیل، فراغت از تحصیل دانشجویان کارشناسی تغذیه

6- انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته تغذیه

برنامه درسی و کد دروس (ترم 1 - 3 - 5 -7 )

برنامه درسی و کد دروس (ترم 2- 4- 6)

واحدهای کارآموزی بیمارستان کارشناسی تغذیه

 

 

آخرین ویرایش: 1401/02/28
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر