رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:47:01 AM 1398 / 06 / 02
 

 

کارشناسی علوم تغذیه
 

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 


 

کارشناس آموزشی: آقای علی عابدینی

شماره تماس: 25-55540021 داخلی 3571                                                

 

شرح وظایف:

1-   تنظیم برنامه آموزشی مقطع فیزیوپاتولوژی و کارآموزی

2-   پیگیری در خصوص برگزاری کلاسها، آزمونهای مربوطه و ارسال نمرات به آموزش کل

3-   معرفی واجدین شرایط جهت گذراندن مقطع کارآموزی به بیمارستانهای آموزشی

4-   بررسی درخواستهای میهمانی، انتقالی دانشجویان و طرح در کمیته مربوطه

5-   انجام امور آموزشی مربوط به دانشجویان رشته کارشناسی تغذیه و هماهنگی با گروه تغذیه

6-   تنظیم گواهی در موضوعات مختلف برای دانشجویان متقاضی مقاطع فوق

7-    انجام سایر امور مربوطه با هماهنگی مسئول مافوق

 

   

 

  

برنامه هفتگی در نیمسال دوم سال تحصیلی 98/97

برنامه امتحانات در نیمسال دوم سال تحصیلی 98/97

دفترچه راهنمای آموزشی دانشجویان کارشناسی تغذیه

سرفصل دروس

لیست دروس

آیین نامه دوره کارشناسی پیوسته تغذیه

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر