رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

3:40:31 PM 1398 / 06 / 25
 


برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی
 

 

  1. خانم دکتر زهرا زنجانی
  2. خانم دکتر ساناز جوکار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر