رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:50:56 AM 1398 / 08 / 23
 


برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی
 

 

  1. خانم دکتر زهرا زنجانی
  2. خانم دکتر ساناز جوکار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر