رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:27:54 PM 1399 / 11 / 09
 


برنامه هفتگی اعضای هیئت علمی گروه روانشناسی بالینی
  

 

  1. خانم دکتر زهرا زنجانی
  2. خانم دکتر ساناز جوکار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر