رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:25:45 AM 1399 / 04 / 15
 

 لینکهای مفید 

  •  پایگاه اطلاعات علمی

 

 

 

 

 

 www.sid.ir
 

 

 

 

 

 

 

  •   سایت کتابخانه ملی ایران

 

 

 

 

 

 www.nlai.ir
 

  •   مقالات پژوهشی حوزه علوم پزشکی 

 

 

 

 

 

www.nih.gov

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر