رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:01:55 AM 1396 / 09 / 02
 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان


سرپرست مرکز :

خانم دکتر الهه میانه ساز

  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • رشته تخصصی: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  • مرتبه علمی : استادیار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر