رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:38:27 PM 1397 / 03 / 29
 مرکز استعدادهای درخشان دانشگاه علوم پزشکی کاشان


سرپرست مرکز :

خانم دکتر الهه میانه ساز

  • مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی
  • رشته تخصصی: متخصص طب فیزیکی و توانبخشی
  • مرتبه علمی : استادیار

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر