رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:06:38 PM 1397 / 03 / 06
 
 

                                                                   
                                                                    گروه روانشناسی بالینی

                                                
      
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان    

  معرفی گروه :
 

گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 1391 با هدف تربیت نیروی انسانی ماهر و متخصص در حوزه روانشناسی بالینی و علوم مرتبط تاسیس شده است. رویکرد اصلی گروه رفتاردرمانی شناختی با تاکید بر درمانهای نسل جدید می­باشد. در حال حاضر دانشجویان دو رشته روانشناسی بالینی در مقطع کارشناسی ارشد و مطالعات اعتیاد در مقطع دکترای تخصصی (مشترک با گروه فارماکولوژی) در این گروه مشغول تحصیل هستند. اساتید گروه علاوه بر آموزش در سطوح کارشناسی ارشد ودکتری آموزش و نظارت روان­درمانی دستیاران روانپزشکی در دوره 6 ماهه و آموزش روانشناسی دانشجویان دانشکده­های پزشکی، پیراپزشکی و بهداشت را بر عهده دارند. همچنین اعضای این گروه ارایه خدمات بالینی و پیشگیری (تشخیص و درمان) را نیز در مراکزآموزشی وابسته به دانشگاه و مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه به منظور ارتقاء و مهارت های آموزشی و درمانی ارائه می دهند.

از سوی دیگر این گروه با مرکز تحقیقات تروما در امور پژوهشی دانشجویان دکتری مطالعات تروما همکاری دارد.

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر