رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:08:48 AM 1399 / 10 / 28
 

اعضای هیئت علمی گـــروه علوم تشریح

 

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

حسن حسنی

دانشیار

مدیر گروه

CV

حسین نیک زاد

استاد

هیئت علمی

CV

محمدعلی اطلسی

استاد

هیئت علمی

CV

همایون نادریان

دانشیار

هیئت علمی

CV

ابوالفضل اعظمی

دانشیار

هیئت علمی

CV

غزاله مشکدانیان

استادیار

هیئت علمی

CV

محمدعلی دولتی

 

هیئت علمی

CV

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر