رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:41:19 AM 1399 / 03 / 09
 

                                                                               


طرح درس گروه معارف اسلامی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


 

                 طرح درس معارف  

                                               

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر