رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:01:07 AM 1397 / 03 / 31
 


دانشجویان برتر در آزمون جامع علوم پایه 

  

شهریور 93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

وحید رضا استاد محمدی 

جامع علوم پایه

اول

2

مینا خوش اخلاق 

جامع علوم پایه

دوم

3

     زینب قطبی - زینب الهدی نرگسیان 

جامع علوم پایه

سوم


اسفند 93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

میلاد به نژاد

جامع علوم پایه

اول

2

فاطمه معلمی طاهری

جامع علوم پایه

دوم

3

محسن بخشی

جامع علوم پایه

سوم

 

 

شهریور 94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

مرجان رضایی

جامع علوم پایه

اول

2

زهرا سادات زمانی

جامع علوم پایه

دوم

3

مریم رستگار پناه

جامع علوم پایه

سوم


اسفند 94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

                    مطهره کاردان

جامع علوم پایه

اول

2

احسان یزدانی

جامع علوم پایه

دوم

3

فاطمه دشتی

جامع علوم پایه

سوم

 

 

دانشجویان برتر در آزمون جامع پیش کارورزی 

 

شهریور93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

مژگان عموعلی

جامع پیش کارورزی

اول

2

سمیه زمانی فرد

جامع پیش کارورزی

دوم

3

اعظم مهر مزین

جامع پیش کارورزی

سوم


اسفند 93

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

                   مریم اکبری

جامع پیش کارورزی

اول

2

سید سینا شریف

جامع پیش کارورزی

دوم

3

مریم فخری

جامع پیش کارورزی

سوم

 

  

شهریور94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

زهره رضا وندی

جامع پیش کارورزی

اول

2

مهدی عباسیان

جامع پیش کارورزی

دوم

3

بهزاد نژاد تبریزی

جامع پیش کارورزی

سوم


اسفند 94

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

مقطع

رتبه

1

                  حمیده نادری

جامع پیش کارورزی

اول

2

زینب هوشیار کاشانی 

جامع پیش کارورزی

دوم

3

 محمد مهدی مشتاقی

جامع پیش کارورزی

سوم

 

 تاریخ بروز رسانی :24/3/95

     

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر