رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:31:43 PM 1401 / 02 / 30
 

علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی

 

گروه های آموزشی بالینی

 

تحصیلات تکمیلی علوم بالینی

 

 

آخرین ویرایش: 1400/10/05

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر