رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

10:41:58 AM 1396 / 02 / 11
 

    

           سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  :  دکتر عباس تقوی اردکانی      

                                                                                                                                                                  

                 رشته تحصیلی : فوق تخصص گوارش اطفال

                 مدرک تحصیلی  :  دکترای تخصصی

                 نوع استخدام  :  هیات علمی رسمی تمام وقت

                 مرتبه علمی  :  دانشیار  

                 پست الکترونیکی : 

                   رزومه

                  

          شرح وظایف  :
 

                        نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های
                      تحصیلی

                              ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

                        نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

                              ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

                        پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

                        نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

                        ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

                        بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

                        شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوطه

 

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

 آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 88141/87159  

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر