رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:26:30 PM 1400 / 07 / 01
 

    

           سرپرست دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان  : دکتر اسماعیل فخاریان

                                                                                                                                                                  

        رشته تحصیلی : جراحی مغز و اعصاب

        مدرک تحصیلی  :  دکترای تخصصی

        نوع استخدام  : رسمی قطعی

        مرتبه علمی  :  استاد

        پست الکترونیکی : efakharian@gmail.com , fakharian_e@kaums.ac.ir

          رزومه

                  

          شرح وظایف  :
 

                   نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

   ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

  شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوطه

 

 

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55541112 - 031

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

 پست الکترونیکی: medicine_at kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر