رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

2:43:49 PM 1401 / 11 / 15
 

    

           سرپرست دانشکده پزشکی: دکتر فرهاد مدنی

رشته تحصیلی: انکولوژی اطفال

مدرک تحصیلی: فوق تخصص

نوع استخدام : هیات علمی پیمانی

مرتبه علمی: استادیار

پست الکترونیکی:                                                    

  رزومه                             

 

                  

             شرح وظایف  :

  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعداد های تحصیلی

  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی پژوهشی ، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی ، پژوهشی اعضای هیات علمی دانشکده

  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیت های واحد های تابع دانشکده

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده

  نظارت بر کار شورای آموزشی پژوهشی و ...  دانشکده

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه

  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهار نظر درباره آنان

  شرکت در شوراها ، کمیته ها و جلسات مرتبط  با حوزه  مسئولیت مربوطه

 

 تماس:

 تلفن و نمابر دانشکده پزشکی :   55589444 - 031

داخلی دفتر ریاست دانشکده پزشکی: 3526

 آدرس الکترونیکی : http://medicine.kaums.ac.ir

پست الکترونیکی: medicine@kaums.ac.ir

آدرس پستی: کاشان - بلوار قطب راوندی - دانشگاه علوم پزشکی کاشان - دانشکده پزشکی - کدپستی 73474-87159

 
 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر