رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:12:07 PM 1398 / 04 / 06
 

 

اعضای هیئت علمی گـــروه روانشناسی بالینی

دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر عبداله امیدی

استاد

مدیر گروه

CV

دکتر زهرا زنجانی

استادیار

عضو هیأت علمی

CV

دکتر ساناز جوکار

استادیار

عضو هیأت علمی

CV

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر