رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:07:52 AM 1396 / 09 / 02
 

                   اعضای گروه روانشناسی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

مدیر گروه : دکتر عبداله امیدی 

 

  
  دکتر مراد رسولی آزاد
دکترای روانشناسی بالینی
رتبه علمی:استادیار
cv

 

 
دکترعبداله امیدی
دکترای روانشناسی بالینی
رتبه علمی: دانشیار
cv

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر