رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:12:10 AM 1399 / 03 / 17
 


دفترخدمات 
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 مسئول دفتر خدمات آقای رضا فتاحی
        مدرک تحصیلی : دیپلم

     
  شرح وظایــف واحـــد:
     همکاری با واحدهای دانشگاه در خصوص کلیه مراسم ها و تامین نیروی انسانی 
     نظارت بر امور خدمات و حمل و نقل 
     مسئول امور نظافت , تاسیسات , نگهبانی
 


 تـلفـن: 55540021-031
 تـلفـن داخلی: 486
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر