رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:40:18 PM 1398 / 05 / 30
 


                                                                   
                                                           
دبیرخانه


                                           دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


مسئول واحد:
 خانم اقدس نانپز
     دیپلم علوم انسانی

 
 شرح وظایــف واحـــد:
 

    دریافت نامه های پستی ارسالی از طریق نامه رسان و تفکیک آنها
    ثبت نامه های وارده در سیستم اتوماسیون
    ثبت و صدور نامه های صادره از طریق اتوماسیون اداری
    اسکن نامه های وارده در سیستم
    انجام مکاتبات مربوط به ارتقا پایه اعضا هیئت علمی پایه و بالینی
    پیگیری کایه نامه ها جهت پاسخگویی و رضایت ارباب رجوع
    ارسال و مراسلات داخل و خارج از اداره و شهرستان ها از طریق پست
    پرینت مکاتبات در صورت نیاز
    انجام امور در سیستم SMS
  
 
 آدرس: کاشان، لوار قطب راوندی دانشکده پزشکی طبقه همکف , دبیرخانه دانشکده پزشکی

 تـلفـن: 524-55540021-031
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر