رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:47:43 PM 1399 / 03 / 13
 

دفتر کارگزینی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 مسئول دفتر کارگزینی: خانم لیلا قادرعلی
     کارشناس بهداشت عمومی     

 مسئول حضور و غیاب و تایمکس :خانم اعظم خیراندیش
    دیپلم

   


  شرح وظایــف واحـــد:
    مطالعه مستمر مجموعه قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور _قوانین کار بخشنامه ها و تصویب نامه ها به منظور آشنایی کامل در اجرای انها
    تهیه پیش نویس احکام شاغلین اعم از انتصاب ,ارتقا گروه,افزایش سنواتی ,فوق العاده شغل ,ماموریت و .....بر اساس تفویض اختیار لازم و رعایت قوانین و مقررات مربوطه 
    تهیه صورتجلسات کمیته فرعی طرح طبقه بندی مشاغل و تنظیم مدارک مربوط جهت ارتقا کارکنان 
    تهیه پیش نویس قراردادهای کارکنان موقت _ پیمانی با رعایت قوانین مربوطه
    تهیه گزارشهای لازم در خصوص بازنشستگی افراد یا درخواست افراد برای یازنشستگی
    بهنگام نمودن اطلاعات پرسنلی در سیستم و بهنگام نمودن سیستم 
    انجام امور مربوط به ارزشیابی کارکنان در چارچوب دستورالعمل های تعیین شده
    تهیه آمارهای مختلف پرسنلی حسب مورد و طبق نظر مقام ما فوق 
    تهیه مدارک لازم و ارسال به مرکز جهت تبدیل وضعیت استخدامی , استفاده از گروههای تشویقی خمات برجسته و ...... 
    انجام امور مربوط به تعاون,بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار کارکنان
    صدور کارت ورود وخروج برای کارکنان جدید الاستخدام
    محاسبه و استخراج اضافه کار ,تاخیر و تعجیل ,ماموریت و مانده مرخصی های کارکنان 
    ثبت برگه های ماموریت روزانه,مرخصی روزانه استحقاقیو استعلاجی در سیستم حضور و غیاب 
    ارایه گزارشهای ادواری از وضعیت انجام امور محوله به مقام ما فوق
    انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 


 تـلفـن: 55540021-031

 تـلفـن داخلی: 3479، 3538
 
 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر