رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

5:05:29 AM 1401 / 04 / 07
 

امور عمومی
دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان 

 مسئول امور عمومی: آقای سید حسین سبحانی

     کارشناس مدارک پزشکی 

    استخدام رسمی قطعی

 


  شرح وظایــف مسئول امور عمومی:
  
    انجام امور مربوط به تعاون,بیمه و رفاه و دریافت وام تعاونی اعتبار کارکنان
    انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق

 

  

 تـلفـن: 55103474-031

 تـلفـن داخلی: 3474

 آدرس: کاشان، بلوار قطب راوندی,دانشکده پزشکی طبقه همکف 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر