رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:01:05 AM 1399 / 10 / 28
 

 

اعضای هیئت علمی گـــروه میکروب شناسی و ویروس شناسی

 

نام و نام خانوادگی

مرتبه علمی

سمت

رزومه

دکتر احمد خورشیدی

استاد

مدیرگروه

CV

دکتر محمود صفاری

استاد

معاون گروه

CV

دکتر احمد پیروزمند

دانشیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر علی نظری عالم

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر آزاد خالدی

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر میترا مطلبی

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

دکتر محمد شایسته پور

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

دکترحسین صداقت

استادیار

عضو هیئت علمی

CV

 

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر