رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

11:49:35 AM 1398 / 07 / 24
 

کمیته ارتقاء

دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان

 

     

 دبیر کمیته : آقای دکتر محمد علی اطلسی

                  دکترای تخصصی علوم تشریحی
                  پست الکترونیک
:atlasima@gmail.com

     
         
کارشناس کمیته: خانم زهرا بتولی
             
دانشجوی دکترای علم اطلاعات
               پست الکترونیک: batooli91@gmail.com

 

            تلفـن داخلی:556-55540021
        
           آدرس:
کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه همکف _ دفتر دبیر خانه کمیته ارتقا و بانک اطلاعات   اعضا هیئت علمی
 
 

دبیرخانه

فرآیند

آیین نامه

جداول

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر