رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:03:17 AM 1397 / 09 / 22
 

       

         دبیر کمیته : آقای دکتر احمد خورشیدی

               
دکترای تخصصی میکروب شناسی
               پست الکترونیک
:Khorshidi_ah@yahoo.com 

 
      

         
کارشناس کمیته: آقای ابراهیم  مرادی
               
کاردان مشاوره حقوقی صنوف
               پست الکترونیک: 

 

  
     
            تلفـن داخلی:556-55540021
        
           آدرس:
کاشان - بلوار قطب را وندی - دانشکده پزشکی _ طبقه همکف _ دفتر دبیر خانه کمیته ارتقا و بانک اطلاعات   اعضا هیئت علمی

 

 
 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر