رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:36:09 AM 1399 / 10 / 29
 


                                                                  گروه جراحی عمومی

                                               دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان


رسالت گروه :
 

رسالت گروه آموزشی جراحی عمومی آنست که در راستای تحقق اهداف ورسالت دانشگاه علوم پزشکی کاشان در جهت ارتقاء مستمر کیفیت خدمات در حیطه های مختلف آموزشی ،پژوهشی،درمانی تلاش نماید.

آموزش دانشجویان رشته پزشکی  به منظور تربیت پزشکان عمومی کارآمد  همواره  سرلوحه اهداف گروه می باشد.

این گروه با آموزش دستیاران رشته جراحی عمومی انتقال دانش وتجربیات لازم در زمینه تکنیکها ی مختلف جراحی وبیماریهای نیازمند مداخله جراحی  به آنها به تربیت پزشکان متخصص توانمند بادانش بالا وکارآمد در زمینه ارائه خدمات درمانی بهداشتی به جامعه بپردازد.


مشخصات گروه:
 

نام گروه:جراحی عمومی                                            

نام مدیر گروه: آقای دکتر حسین غنی

 


 اعضاءگروه:

 


نام


مرتبه علمی


دکتر عبدالحسین داوود آبادی

دانشیار


دکتر اسماعیل عبدالرحیم کاشی

استادیار


دکتر حسین غنی

استادیار


دکتر شیما شفق

استادیار


دکتر نوشین سادات موسوی

استادیار


دکتر لیلا غفور

استادیار

دکتر آرش مرادی
استادیار
 

دکتر مرضیه نقوی

استادیار

دکتر مهرداد حسین پور

قراردادی

دکتر محمد عیدی

قراردادی

  

فراگیران:

کارآموزان وکارورزان رشته پزشکی- دستیاران رشته جراحی عمومی

 

 
   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر