رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

4:14:09 AM 1398 / 06 / 27
 

 

گروه جراحی تخصصی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

برنامه های بیمارستانی:

            برنامه کلاسهای تئوری  

            برنامه هفتگی

برنامه اتاق عمل :
 

          برنامه اتاق عمل گروه جراحی اختصاصی


برنامه درمانگاه :

            ارتوپدی


            ارولوژی
 

           نروسرجری

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر