رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

12:03:44 PM 1399 / 03 / 17
 

 

گروه جراحی تخصصی


دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان
 

برنامه های بیمارستانی:

            برنامه کلاسهای تئوری  

            برنامه هفتگی

برنامه اتاق عمل :
 

          برنامه اتاق عمل گروه جراحی اختصاصی


برنامه درمانگاه :

            ارتوپدی


            ارولوژی
 

           نروسرجری

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر