رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

7:04:52 PM 1400 / 10 / 27
 

 

توانمند سازی اعضای هیئت علمی

کارگاهها و کنفرانس ها

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر