رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:08:07 PM 1398 / 12 / 03
 


شرح وظایف شورای پژوهشی دانشکده پزشکی 

 

 

                                       اعضای شورای پژوهشی  مرکزی دانشکده پزشکی

 

 

 

 

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر