رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

9:48:44 AM 1398 / 02 / 01
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 10 از 147   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1466
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  

کمیته خودارزیابی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه کمیته خودارزیابی برنامه آموزش پزشکی عمومی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 3/7/97 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1397 / 07 / 03 -14:24


تبریک سرپرست دانشکده پزشکی به دو تن از دانشجویان دانشکده پزشکی
سرپرست دانشکده پزشکی به دکتر حامد پهلوانی به مناسبت کسب رتبه 5 درصد اول بورد تخصصی رشته بیهوشی سال 97 و دکتر مائده نجفی زاده به مناسبت کسب رتبه 10 درصد بورد تخصصی رشته بیماریهای عفونی تبریک گفت...

1397 / 07 / 03 -13:38


کارگاه یک روزه مقدماتی کارورزان جدید الورود دانشگاه برگزار شد
کارگاه یک روزه مقدماتی کارورزان جدید الورود با حضور مدیر آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشکده و معاون آموزشی و پژوهشی بیمارستان بهشتی و سایر مسئولین روز شنبه مورخ 31/6/97 در سالن طبیب این دانشکده برگزار شد...

1397 / 07 / 01 -10:30


جلسه معارفه دانشجویان دستیاری جدید الورود دانشگاه برگزار شد
جلسه معارفه دانشجویان دستیاری جدید الورود با حضور سرپرست دانشکده پزشکی ، معاون آموزشی علوم بالینی و تحصیلات تکمیلی و سایر مسئولین روز شنبه مورخ 31/6/97 در سالن دکتر محمد قریب دانشگاه برگزار شد...

1397 / 07 / 01 -10:19


کمیته اخلاق در پژوهش تشکیل شد
کمیته سازمانی اخلاق در پژوهش زیست پزشکی دانشکده پزشکی و دندان پزشکی روز دوشنبه مورخ 19/6/97 در سالن طبیب تشکیل شد...

1397 / 06 / 20 -17:58


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه و بالینی، معاون پژوهشی و مدیر دفتر توسعه و آموزش پزشکی دانشکده روز چهارشنبه مورخ 21/6/97 در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 24 -14:43


تبریک سرپرست دانشکده پزشکی به پذیرفته شدگان در آزمون دستیاری
سرپرست دانشکده پزشکی به پذیرفته شدگان در آزمون دستیاری اردیبهشت ماه 1397تبریک گفت...

1397 / 06 / 21 -12:43

مدیر گروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد:
چهارمین دانشجو فارغ التحصیل رشته مطالعات اعتیاد کشور از دانشگاه علوم پزشکی کاشان
مدیر گروه مطالعات اعتیاد دانشگاه علوم پزشکی کاشان از چهارمین دانشجو فارغ التحصیل رشته مطالعات اعتیاد کشور از دانشگاه علوم پزشکی کاشان خبر داد.

1397 / 06 / 21 -12:38


کمیته خودارزیابی دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه کمیته خودارزیابیبرنامه آموزش پزشکی عمومی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی و سایر اعضاء روز سه شنبه مورخ 20/6/97 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -18:1


جلسه هماهنگی استقبال از دستیاران جدیدالورود دانشکده پزشکی برگزار شد
جلسه هماهنگی استقبال از دستیاران جدیدالورود دانشکده پزشکی روز دوشنبه مورخ 19/6/97 در دفتر سرپرستی این دانشکده برگزار شد...

1397 / 06 / 20 -18:0

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر