رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

6:04:29 PM 1398 / 04 / 26
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 87 از 151   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1508
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  

ابقاء دکتر محمدعلی اطلسی در سمت مدیر گروه آناتومی
ابقاء دکتر محمدعلی اطلسی در سمت مدیر گروه آناتومی

1393 / 03 / 08 -9:31


پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشگاه علوم پزشکی گناباد
پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشگاه علوم پزشکی گناباد

1393 / 03 / 04 -11:0


پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشکده علوم پزشکی شیراز
پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشگاه علوم پزشکی شیراز

1393 / 03 / 04 -10:54


قابل توجه همکاران رسمی و پیمانی
نقل و انتقالات کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 79

1393 / 03 / 03 -13:52


قابل توجه دانشجویان پزشکی در مقطع کارآموزی
متقاضیان شرکت در آزمون پیش کارورزی

1393 / 03 / 03 -12:37


نقل و انتقالات کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 79
نقل و انتقالات کسورات بازنشستگی مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان قبل از سال 79

1393 / 03 / 01 -12:35


قابل توجه کلیه دانشجویان پزشکی مقطع علوم پایه و علوم تغذیه
امتحانات پایان ترم

1393 / 02 / 20 -12:35


پیام تبریک
انتخاب شایسته اعضای هییت علمی دانشکده پزشکی

1393 / 02 / 18 -8:31


پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشکده علوم پزشکی گراش استان فارس
پذیرش دانشجوی مهمان و انتقالی به دانشکده علوم پزشکی گراش استان فارس

1393 / 02 / 14 -10:2


قابل توجه ایثارگران دانشکده پزشکی
تسهیلات موسسه ایثار

1393 / 02 / 13 -8:40

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر