رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:52:11 PM 1399 / 08 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 8 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1741
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  

نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی بیمارستانهای دانشگاه برگزار شد
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با معاونین آموزشی مراکز آموشی درمانی شهید دکتر بهشتی، کارگرنژاد، شبیه خوانی، نقوی و متینی روز سه شنبه مورخ 99/4/24 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 04 / 24 -14:33


اولین آزمون مجازی ازطریق سامانه فرادید برگزار شد
اولین آزمون مجازی ازطریق سامانه فرادید در دانشکده پزشکی در تاریخ 99/4/16 درس تشریح غدد برا ی 99 تن از دانشجویان پزشکی مقطع فیزیوپاتولوژی برگزار شد...

1399 / 04 / 22 -13:36


نشست دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی برگزار شد
نشست دبیرخانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، دبیر اعتبار بخشی پزشکی و مسئولین کارگروههای حوزه های 9 گانه اعتبار بخشی پزشکی عمومی روز دوشنبه 99/4/23 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار گردید...

1399 / 04 / 22 -13:42


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/04/18 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 18 -15:47


نشست معاون آموزشی علوم بالینی با رزیدنت های گروه جراحی عمومی
نشست معاون آموزشی علوم بالینی و معاون اداری مالی با رزیدنت های گروه روان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/45/25 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 04 / 08 -15:17


زیبا سازی فضاهای داخلی دانشکده پزشکی انجام شد
سالن های دانشکده پزشکی و مجتمع آموزشی پژوهشی دکتر فرقانی با گلدان های طبیعی زیبا سازی شد...

1399 / 04 / 08 -13:2


شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم بالینی دانشکده پزشکی با حضور معاون پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز چهارشنبه 99/4/4 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 07 -15:26


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 99/04/3 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 07 -15:18


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 99/03/27 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 02 -11:33


شروع داوطلبانه فعالیت آموزشی کارآموزان بالینی ...
شروع داوطلبانه فعالیت آموزشی کارآموزان بالینی متقاضی شرکت در آزمون پیش کارورزی شهریور ماه 99...

1399 / 03 / 31 -13:36

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر