رسالت دانشکده پزشکی : ما برانیم تا دانشجویانی تربیت نماییم که در موقعیت حرفه ای از اساتید خود برتر باشند

8:11:16 PM 1399 / 08 / 07
 
RSS اخبار دانشکده
صفحه 7 از 175   تعداد اخبار اين گروه خبري: 1741
صفحه جاري : 1  -  2  -  3  -  4  -  5  -  6  -  7  -  8  -  9  -  10  -  11  -  12  -  13  -  14  -  15  -  16  -  17  -  18  -  19  -  20  -  21  -  22  -  23  -  24  -  25  -  26  -  27  -  28  -  29  -  30  -  31  -  32  -  33  -  34  -  35  -  36  -  37  -  38  -  39  -  40  -  41  -  42  -  43  -  44  -  45  -  46  -  47  -  48  -  49  -  50  -  51  -  52  -  53  -  54  -  55  -  56  -  57  -  58  -  59  -  60  -  61  -  62  -  63  -  64  -  65  -  66  -  67  -  68  -  69  -  70  -  71  -  72  -  73  -  74  -  75  -  76  -  77  -  78  -  79  -  80  -  81  -  82  -  83  -  84  -  85  -  86  -  87  -  88  -  89  -  90  -  91  -  92  -  93  -  94  -  95  -  96  -  97  -  98  -  99  -  100  -  101  -  102  -  103  -  104  -  105  -  106  -  107  -  108  -  109  -  110  -  111  -  112  -  113  -  114  -  115  -  116  -  117  -  118  -  119  -  120  -  121  -  122  -  123  -  124  -  125  -  126  -  127  -  128  -  129  -  130  -  131  -  132  -  133  -  134  -  135  -  136  -  137  -  138  -  139  -  140  -  141  -  142  -  143  -  144  -  145  -  146  -  147  -  148  -  149  -  150  -  151  -  152  -  153  -  154  -  155  -  156  -  157  -  158  -  159  -  160  -  161  -  162  -  163  -  164  -  165  -  166  -  167  -  168  -  169  -  170  -  171  -  172  -  173  -  174  -  175  

نشست معاون آموزشی علوم بالینی با رزیدنت های گروه روان پزشکی
نشست معاون آموزشی علوم بالینی و معاون اداری مالی با رزیدنت های گروه روان پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/5/1 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:53


نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه
نشست سرپرست دانشکده پزشکی با مدیر آموزش تحصیلات تکمیلی دانشگاه با حضور معاون آموزشی علوم بالینی، معاون اداری مالی و کارشناسان روز سه شنبه 99/4/31 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:35


نشست اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی در آموزش پزشکی برگزار شد
نشست اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی در آموزش پزشکی با حضور مسئول دبیرخانه شورای سیاستگذاری بسته های تحول و نو آوری آموزش علوم پزشکی، مسئول بسته بین المللی سازی و اعضای کارگروه بسته بین المللی سازی آموزش پزشکی در روز سه شنبه مورخ 99/04/31 در سالن حکیم دانشکده پزشکی برگزار گردید....

1399 / 05 / 01 -15:43


نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی برگزار شد
نشست شورای مدیران دانشکده پزشکی با حضور سرپرست دانشکده پزشکی، معاونین آموزشی علوم پایه، علوم بالینی، اداری مالی، پزشکی عمومی و مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی روز چهار شنبه مورخ 99/5/1 در دفتر ریاست این دانشکده برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:51


کمیته برنامه ریزی درسی برگزار شد
کمیته برنامه ریزی درسی با حضور معاون پزشکی عمومی، معاون آموزشی علوم پایه، مدیر دفتر توسعه آموزش و سایر اعضا روز سه شنبه مورخ 99/4/31 در دفتر ریاست دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:36


نشست سرپرست دانشکده با رزیدنت های ارشد گروههای تخصصی بالینی
نشست سرپرست دانشکده پزشکی و معاون آموزشی علوم بالینی با رزیدنت های ارشد گروههای تخصصی بالینی روز سه شنبه مورخ 99/4/31 در سالن طبیب دانشکده پزشکی برگزار شد...

1399 / 05 / 01 -15:32


شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی برگزار شد
شورای پژوهشی علوم پایه دانشکده پزشکی با حضور دبیر پژوهشی دانشکده پزشکی و سایر اعضای شورا، روز سه شنبه 23/04/99 در سالن حکیم معاونت پژوهشی برگزار شد...

1399 / 04 / 28 -12:43


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون درمان دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون درمانی دانشگاه به منظور توسعه اموربین المللی سازی دانشگاه در حوزه درمانی، روز چهارشنبه 99/4/25 در دفتر معاونت درمان دانشگاه برگزار گردید...

1399 / 04 / 28 -13:4


نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه
نشست مدیر بین الملل دانشکده پزشکی با معاون تحقیقات وفناوری دانشگاه به منظور توسعه اموربین المللی سازی دانشگاه در روزچهارشنبه 99/4/25 در دفتر معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه برگزار گردید...

1399 / 04 / 28 -12:58


پیام تسلیت سرپرست دانشکده پزشکی به مناسبت درگذشت پدر دو نفر از اعضای هئیت علمی دانشگاه
سرپرست دانشکده پزشکی درگذشت پدر دکتر محمدرضا شریف سرپرست مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی و عضو هئیت علمی گروه کودکان دانشگاه و دکتر علیرضا شریف عضو هئیت علمی گروه عفونی دانشگاه را به ایشان و خانواده گرامیشان تسلیت گفت...

1399 / 04 / 25 -9:14

   

جشنواره پرتال

انتخاب پرتال برتر